අද මම ඔයාලට වෙනදාට වඩා වෙනස් තොරතුරු ටිකක් ගැන තමා කියන්න යන්නේ. ඒ ලෝකයේ වඩාත් ලස්සනම ස්ථාන ගැන විස්තර ටිකක්. සමහර අයට හිතෙන්නත් පුළුවන් ඇත්තටම මෙහෙම තැන් ලෝකේ තියනවද කියලත්, මොකද මේ ස්ථාන ඒ තරමටම ලස්සනයි.


මම මේකේ කියලා තියන තැන් වලට වඩා ලස්සන තවත් තැන් තියෙන්න පුළුවන්. මේ post එකේ තියෙන්නේ ලෝකයේ වඩාත් ලස්සනම ස්ථාන වලින් කිහිපයක් පමණයි.

Zoom කරගන්න picture එක click කරන්න 

Waterfalls in Plitvice Lakes National Park, Croatia

Bryce Canyon National Park, Utah

Aurora Borealis at the Arctic Circle

Lyth Valley, Lake District, England

Red rock towers at Monument Valley Tribal Park, Arizona/Utah

An alpine landscape in the Dolomites Mountains, Italy

Iguazu Falls, at the border of Brazil, Argentina and Paraguay

Machu Picchu, Peru


Railay Beach, Krabi, ThailandWisteria Tunnel, located at the Kawachi Fuji Gardens in Kitakyushu, Japan

Call ගන්නා විට දුරකතනය නිවැරදිව භාවිතා කරන අකාරය ගැන දැනගන්න මෙතනින් යන්න.

Processor එකක් නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය දැනගන්න මෙතනින් යන්න.

Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook