පරිගණක virus වැනි නරක මාදිලියේ වැඩසටහන් හෙවත් malwares වලින් පරිගණකය ආරක්ෂා කර ගන්නට නොයෙකුත් නවීන වැඩසටහන් තිබේ. මේවායේ භාවිත කරන නවීන තාක්ෂණික උපක්‍රම නිසා පරිගණකයේ භාවිතා වන ප්‍රධාන virus guard එකට අමතරව මෙවැනි වැඩසටහන් භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසු වේ.


               Malware is big and malware is bad. Your computer is constantly at risk from infection by malware including viruses, worms, trojans, rootkits, dialers and spyware. Malwarebytes Anti-Malware PRO combines powerful new technologies designed to seek out, destroy, and prevent malware.

මෙතනින් Download කර ගන්න:
Install Instructions:
1. Download කර ගත්ත setup file එකයි keygen file එකයි extract කර ගන්න.
2. “mbam-setup-1.75.0.1300.exe” click කරලා software එක install කර ගන්න.
3. වැදගත්: open කරලා තියන application ඔක්කොම close කරන්න
4. “Keygen FFF” folder එක ඇතුලේ “w00t.exe” file එක run කරලා “product id” එකයි “product key” එකයි text file එකකට copy කර ගන්න.
5. වැදගත්: keygen එක close කරන්න
6. Software එක open කරලා “product id” එකයි “product key” එකයි දෙන්න.
7. වැදගත්: Software එකේ “Settings – Updater Settings” වලට ගිහින් “Download and install update if available” එකට දාලා තියන tick එක අයින් කරන්න.
දැන් වැඩේ හරි.. (Y)

Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook