ඕගොල්ලොත් films download කරන අයනම් මේ ලිපිය ගොඩක් වැදගත්. ඇයි දන්නවද අද අපි ඕගොල්ලන්ට දෙන්න යන්නෙ films download කරන්න පට්ටම web site එකක්. ඒ films download කරන්න අවශ්‍ය softwares වුනත් මෙතැනදී ගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලම බලන්නකෝ ඒවා හොදද කියල ;)IDM + Patch : 


Films Direct Download කරනවනම් ===>>

සිංහල subtitles එක්ක අවශ්‍යනම් ===>>

Torrent site වලින් films Download කරනවනම් ===>>
http://isohunt.com/
http://torrents.to/
http://rarbg.com/
http://www.seedpeer.me/
http://yify-torrents.com/


Films download කරන්න අවශ්‍ය softwares  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Torrent site වලින් films download කරනවනම් =>

Bitcomet = Download
Utorrent = Download

Films direct download කරනවනම් =>

IDM = Download

මීට අමතරව ඕගොල්ලෝ දන්න තව site තියනවනම් අනිත් අයටත් දැනගන්න පහලින් comment කරන්න.

Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook