පරිගණකයෙන් යම් වැඩක් කරන විට එහි විවිධ පියවර පරිගණක තිරයෙන් පෙන්වන ආකාරය පසු අවස්ථාවක බලා ගන්නට හෝ වෙනත් අයෙකුට පෙන්වන්නට අවශ්‍යනම් ඒවා save කර ගැනීමට විශේෂ ක්‍රමයක් තිබේ. එනම් screen image ලබා ගැනීම හෝ වැඩ කළ කාලය පුරා ක්‍රියාත්මක වූ video එකක් ලබාගැනීමය. 


Snagit යනු දැනට ඇති screen capture වැඩසටහන් අතරින් ජනප්‍රිය මෙන්ම පසුවෙන් තමන්ට අවශ්‍ය කාර්ය කර ගත හැකි වැඩසටහනකි.

Snagit 12 නොමිලේම download කර ගැනීමට


Snagit 12 Serial Keyතවත් Screen එක Record කරන්න Capture කරන්න Software එකක් ඕනෙනම් මෙතනින් යන්න.

Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook