මම අද දෙන්න හදන්නේ නිවාස නිර්මාණ කරණයේදී නැත්නම් නිවාස  සැලසුම් කිරීමේදී අවශ්‍යවන software එකක්. මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේම කියල නිවසක් Design කරගන්න. මේ Software එක වැඩිය සංකීර්ණ software එකක් නෙමෙයි. Home Planning ගැන දන්නේ නැති ආධුනිකයෙකුට උනත් මේ software එක පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ හිතේ ඇදිල තියෙන සිහින නිවස හදාගන්න පුළුවන්.

ගෙදර Plan එක විතරක් නෙමෙයි ගෙදරට ඔබට අවශ්‍ය බඩුබාහිර ආදියද මේ software එක ආධාරයෙන් ඔබට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. 32MB තියෙන්නේ. Download කරන් install කරද්දී ගැටළු මතු උනොත් comment එකක් දාල කියන්න.

Software එක ගැන පිළිබදව කරුණු කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.


Publisher - etecks


License - Freeware


Language - English


Total Size - 41.5MB


Release Date - 14/01/14

ඔබට වැදගත් තවත් ලිපි:


Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook