මේක ගොඩක් වටින software එකක්. මේකෙන් ඔයාට ඕනම windows operating system එකක [Win 7, Win XP, Win Vista] Administrator, user password කඩන්න පුලුවන්.

මේ software එක වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්න නම් එපා ! එත් අපේ කට්ටියට කොච්චර කිව්වත් ඕක තාම අන්තිමට කරන්නේ 

ඉතිං විස්තර බලන්න මේ site එකට යන්න ===>> http://adf.ly/Wzj1Y


Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook