අද කියන මේ extension එකෙන් ඕනෑම web site එකක traffic rank බලන්න පුලුවන්. ලංකාවෙනම් වැඩියෙන්ම traffic තියෙන්නේ www.google.lk site එකේ. Facebook තියෙන්නේ දෙවෙනියට. සමහර අයනම් මේ extension එක ගැන දන්නවා ඇති. එත් දන්නේ නැති අයත් ඉන්න නිසා තමා කියන්නේ. මේක දාගෙනම බලන්නකෝ හොදද කියලා. 

මෙතනින් ඕගොල්ලන්ගේ web browser එක select කර ගන්න.Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook