දළ වශයෙන් ජුලි මාසයේ ලෝකයේ පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු ගතහොත් ඉන් 1 කෙනෙක් අනිවාරෙන්ම Google සමාගමේ කුමන හෝ සම්පතක් භාවිතා කර තිබෙනවා. Google සමාගම ඒ මාසය තුලම බිලියන 1.2ක Unique visitors(අනන්‍ය බැලීම්) ප්‍රමාණයක් තමන් සතු කරගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා.


Statista දත්තවලට අනුව පහත දක්වා ඇත්තේ අන්තර්ජාලයේ වැඩියෙන්ම පිරිසක් යන එන Company 10 යයි.මෙය පෙළ ගස්වා ඇත්තේ මසකට වැඩියෙන්ම Unique visitors ලැබෙන වෙබ් පිටු ආශ්‍රීතවයි.


ඔබටත් මොනවාහරි කියන්න ඇති…..පහතින් comment එකක් දාන්න !

Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook