නොමිලේ sms යවන්න පුළුවන් විදියක් තමා මේ අද කියන්නේ. සමහර අයනම් මේක දන්නවා ඇති, දන් නැති අයට තමා මේ කියන්නේ. මේ site එක හරහා ඕනෑම වෙලාවක ලෝකයේ ඕනෑම රටකට  ඕන තරම් free sms යවන්න පුළුවන්. try කරලම බලන්නකෝ කොහොමද කියල.වෙබ් අඩවියට මෙතනින් 
___________________________________________
___________________________________________

Text Message anyone worldwide FREE with International SMS Messaging with No Registration. Send FREE SMS text message instantly with the fast SMS Service. The world best and fastest text messaging site on the Internet!

මේක වැරදි විදියට යොදා ගන්න එපා. මොකද එහෙම වෙලා අනිත් sites වගේ මේකත් අයින් කලොත් අපිටමයි පාඩුව. 
                                                       

Post එක හොදනම් like එකක් දාලා යාලුවන්වත් මේ ගැන දැනුවත් කරන්න share කරන්න

SUBSCRIBE US

Watch Live Cricket

Popular Posts

Followers

Popular Android Free Games

Follow us on Facebook